firma toplantı

 İş hayatımızın önemli bir kısmını toplantılarda geçiriyoruz. Ne kadar bilinçli toplantı yapıyoruz? İdeal toplantı formatı ve karar verme süreci nasıl olmalıdır?

 • Toplantıya Katılacak Kişileri Doğru Belirleyin

  Toplantıya katılacak kişiler hem sağlıklı bir tartışma ortamı sağlamanızı, hemde doğru kararlara ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu sebeple sadece üst düzey yöneticilerinizi veya sadece ortaklarınızı toplantıya çağırmayın. Çünkü konuşacağınız konuların tüm teknik detaylarını bilemeyebilirsiniz. Bunun yerine konu ile ilgili fayda sağlayabilecek en kıdemsiz çalışanı dahi toplantıya dahil edin. Bu alacağınız kararı tüm yönleri ile incelemenize olanak verecektir.

 • Verilere Güvenin

  Toplantının kısır bir döngüye dönüşmemesi ve gerçekçi kararlar alabilmek için verilere güvenin ve onlarla çalışın. Görüş açıklayan kişiler verilere dayanarak konuşsun ve bence / kanımca türü kelimeler oldukça az sarf edilsin. </br></br>

 • En Üst Kademedeki Kişi, Görüşünü En Son Açıklasın

  Bunun sebebi eğer firma sahibi veya en üst düzey yetkili kararını baştan açıklaması halinde diğer bir çok kişi kendi görüşünü belirtmekten kaçınacaktır. Tam aksine herkese söz hakkı verip (en çekingen kişileri dahil konuşturup) görüşlerini öğrenmeniz gerekir. En son sizde kendi düşüncenizi yine verilere dayanarak savunabilirsiniz.</br></br>

 • Bütün Kararlarınızı Onaylayan Kişilerden Uzak Durun

  Etrafınızda söylediğiniz tüm sözlere kafasını sallayıp “Doğru / Haklısınız” diye katılan bir ses varsa, o sesten uzaklaşın. Çünkü bu kişiler sizi tatmin etmekten başka bir işe yaramazlar. Bunun yerine etrafınızda işinizi sizin kadar düşünen, katılmadığı konuları sizinle paylaşan insanlara öncelik verin. Bu insanlar sizi bir adım ileri taşıyacak kişilerdir.</br></br>

 • Kesinlikle Zamana Riayet Edin

  Toplantı başlangıç ve bitiş saatleri kesinlikle belirlenmelidir. Olağanüstü durumlar dışında bu zamana riayet edilmelidir. Toplantı tam vaktinde başlamalı ve zamanında bitirilmelidir.